පජාත වාසුදේව නානයක්කාරගේ මස්සිනා – විග්නේෂ්වරන් මේ තොටයි

බහුතරයන් නොදන්න වාසු විග්නේෂ්වරන් නෑ කම, වාසුගේ හැඩි දෙමළ ගෑනි හරහා බව දන්නෝ දනිති. තම මස්සිනාගේ දිව් රුම් දීම ඌට රජ මගුලක් වූයේ මේ නිසාය. අද විග්නේෂ්වරන් ජාතිය මත පහරන විට වාසු පජාතයා කට පුක වසා නොදැක්කා සේ සිටිනවා හැරෙන්නට වෙන මොනවා කරන්නද?