ඉස්ලාම් දහමින් අංශු මාත්‍රයක් උගනිමු!

-+*%$%*+-+*%$%*+-+*%$-+*%$%*+-+*%$%*+-+*%$-+*%$%*+-+*%$%*+–+*%$%+-

998409_224363147712057_716695648_n

561201_228710533943985_1462594615_n 21981_1401052873444057_754674723_n

1175577_235396166608755_800815377_n

969006_234373610044344_330316566_n

1001378_222576384557400_1953237558_n

1001181_220208871460818_555197897_n

221605_222169677931404_1962531235_n

935039_221903687958003_176535021_n 994523_221520827996289_1158419179_n

1002456_483415715086193_1695538442_n1003997_335284236602556_558687999_n1016558_219599754855063_77368186_n1069254_221205254694513_445928588_n1070031_219509428197429_1525316051_n

2 thoughts on “ඉස්ලාම් දහමින් අංශු මාත්‍රයක් උගනිමු!

  1. පින්ග්කිරීම: උතුම් දළදාමාලිගාවට ඉහඳ තබන ඊනියා දම්මදීප සභාව ලක් සසුන වනසා සහතික පවා ගත් වගයි! | ධර්ම නිධාන

  2. පින්ග්කිරීම: අහෝ ඛේදයකි!…….හෙළ බොදු දරු සම්පත නොමැතිව අනාගත සසුන රැකෙයිද? | ධර්ම නිධාන

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )