අපට එරෙහි මුස්ලිම් ප්‍රහාර 318

දිනෙන් දින අපට එරෙහිව නැගීගෙන එන මුස්ලිම්  ප්‍රහාර වලින්  2010 යේ ඔක්තෝබර් මස සිට පමණක් හෙළිවූ, හෙළිකරගත් ස්වල්පයක් පමණක් දක්වා ඇත. අරුම පුදුම ජාතික වීරයා? අල්හාජ් ටී.බී. ජයා නින්දිත හම්බයා කාලයේ සිට ඉස්ලාම් ප්‍රහාර ගැන්නේ නම් ප්‍රමාණය කෙළ කෝටිය ඉක්මවන බව හොඳින් තේරුම් ගන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා පහත තෝරාගත් Link එක Click කරන්න

 

 මේ නොනවතින ප්‍රහාර වලට පිළියම තම්බි ගෝත්‍රික සමාජය සමූලඝාතනය කිරීම නම් එය කිරීමට අප සැම සිත හදා ගනිමු! ලක් මව වෙනුවෙන් අපට කල හැකි අවමය එයයි!

 

318. Copycat Islamic Attack on Famous Product – ප්‍රසිද්ධ වෙළඳනාම කොපි කිරීමේ නින්දිත ඉස්ලාම්  ප්‍රහාරය මෙතැන

317.  Inhuman Cattle Smuggling Islamic Attack in Siyabalanduwa – සියඹලාණ්‌ඩුව අමානුෂික හොර හරක් ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

316. Dubai Gold Smuggling Islamic Attack – ඩුබායි රන් ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

315. Inhuman Cattle Smuggling Islamic Attack in Giradurukotte- ගිරාඳුරුකෝට්‌ටේ අමානුෂික හොර හරක් ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

314.  Expired Food Feeding Attack – කල් ඉකුත් ආහාර කැවීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

313. Unlawful capture of Forest Land Attack – නීති විරෝධීව කැලෑ ඉඩම් ලබා ගැනීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

312. Islamic Attack on Wesak Decorations – දන්සලෙන් කා වෙසක් සැරසිලි වැනසූ නිහීන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

311. Islamic Postal Drug Attack – ඉස්ලාමීය තැපැල් මත්කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

310. Islamic Attack on 8000Acres of Forest Reserve – වනාන්තර අක්‌කර දහඅට දහසක් වැනසූ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

309. Islamic Attack on Sri Maha Bodhi – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා රථගාල හරහා ජය සිරි මහා බෝධියට දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

308. Islamic Tricky Attack on Common Law – රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට ජරාව කවා දුන් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

307. Islamic Butcher Attack on Cattle – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ගව හොරකම් ප්‍රහාරය මෙතැන

306. Islamic Attack on Policeman’s job – සාමය රැකීමට උත්සාහ කල පොලිස් නිළධාරියාගේ රැකියාවට දුන් ජිහාඩ් ප්‍රහාරය මෙතැන

305. Sahira College Attack on Wesak – බොදු සිසුන්ගේ වෙසක් සතුට නැසූ ගම්පොල ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

304. Islamic Drug Attack on Rathmalana – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන රත්මලානේ කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

303. Islamic Garbage Tea Attack to Defame Tea Export – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන කසළ තේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

302. Islamic Drug Attack on Galle – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ගාළු කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

301. Low Grade Storage of Medicine Attack – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ප්‍රමිතියෙන් තොරව බෙහෙත් ගබඩා කිරීමෙන් දුන් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

300. Arecanut Re-export Monopoly Attack – පුවක් ප්‍රති-අපනයන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

299. Islamic Rejection Attack – බොදු පාසැලෙන් පළිගැනීම පිණිස ඉස්ලාම් පාසැල එපා කීමේ ජිහාඩ් ප්‍රහාරය මෙතැන

298. Islamic Attack on Buddhist Flag – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන බෞද්ධ කොඩිය කෙළෙසීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

297. Changing Islamic Drug Smuggling Attack – වෙනස් කරමින් දෙන කූට උපක්‍රම කුඩු ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

296. Marichchikattu Islamic Attack on Wilpattu National Park – මරිච්චිකට්‌ටු පළාතෙන් විල්පත්තු අභය භූමියට දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

295. Islamic Rape Attack on Little Girl – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන කිරි දරු දූෂණ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

294. Rs 500 million Islamic Attack on Sanga Gem –  සංඝරත්නයට එරෙහි මිලියන 500ක ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

293. Islamic Fake Money Attack – ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන

හම්බ හොර නෝට්ටු ප්‍රහාරය මෙතැන

292. Attack through Religious Police Unit –  හම්බ බොරු පැමිණිළි 200 යේ ප්‍රහාරය මෙතැන

291. SL Based Islamic Terrorist Organizations Attack  –  ලංකාව පදනම් කරගත් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ත සංවිධාන ප්‍රහාරය මෙතැන

290. SL Based Islamic Terrorism Training Attack –  ලංකාව පදනම් කරගත් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ත පුහුණු ප්‍රහාරය මෙතැන

289. SL Based Islamic Paid Terrorism –  ලංකාව පදනම් කරගත් ඉස්ලාම් කුලී ත්‍රස්ත ජාල ප්‍රහාරය මෙතැන

288. Islamic Attack on Forest Reserve –  සන්නාර් රක්‍ෂිතය ගොදුරු කරගත් ඉස්ලාම්  ප්‍රහාරය මෙතැන

287. SL Based Islamic International Terrorism Attack –  ලංකාව පදනම් කරගත් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ත ජාල ප්‍රහාරය මෙතැන

286. Islamic Anal Gold Smuggling Attack –  ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ගුධ මාර්ග රන් ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

285. Islamic Uniform Attack on Buddhist School –  බෞද්ධ පාසලක් ඉලක්ක කල ඉස්ලාම් නිළ ඇඳුම් ප්‍රහාරය මෙතැන

284. Arugambe Islamic Business Mafia Attack –  ආරුගම්බේ ඉස්ලාම් ව්‍යාපාර මාෆියා ප්‍රහාරය මෙතැන

283. Wilpattu Islamic Conspiracy Attack –  විල්පත්තු වැනසීමේ මුස්ලිම් ඉඩම් කොල්ලය මෙතැන

282. Wataraka Islamic Conspiracy Attack –  වටරැක චීවරදාරියා හරහා කල වරද්දාගත් ඉස්ලාම් කුමණ්ත්‍රය මෙතැන

281. Islamic Slavery Attack –  ඉස්ලාමීය අරාබි මනුෂ්‍ය වහල් ප්‍රහාරය මෙතැන

280. Islamic Drug Smuggling Attack –  ඉස්ලාමීය මත්කුඩු ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

279. Islamic Contaminated Water Attack –  ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය විෂ පානීය ජල ප්‍රහාරය මෙතැන

278. Islamic Foreign Currency Smuggling Attack –  ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය රට සල්ලි ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

277. Islamic Attack to Buy Pseudo Monks-  රට ඉස්ලාම් කරණයට චීවර දාරීන් මිළට ගැනීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

276. Islamic Cattle Salughter Attack –  ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය ගව ඝාතන ප්‍රහාරය මෙතැන

275. Islamic Ganja Smuggling Attack –  ඉස්ලාම් සම්බන්ධය ගැන මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය ගංජා ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

274. Islamic Conspiracy Attack –  බලහත්කාර පදිංචියෙන් බලපෑම් කර ඉඩම් දිනාගත් ඉස්ලාම් කුමණ්ත්‍රණ ප්‍රහාරය මෙතැන

273. Islamic Conspiracy Attack –  රජය හා බොදු බල සේනා බිඳවීමේ ජිහාඩ්  කුමණ්ත්‍රණ  ප්‍රකාශ ප්‍රහාරය මෙතැන

272. Bebila Mosque Invasion Attack –  බැබිල ඉස්ලාම් පල්ලි ආක්‍රමණ ප්‍රහාරය මෙතැන

267 සිට 271. 5 in 1 Islamic Attacks –  එකම පුවතක් තුල බහුවිධ ඉස්ලාම් ප්‍රහාර මෙතැන

266. Islamic Land Invasion Attack –  ඉස්ලාමීය බලහත්කාර පදිංචි ප්‍රහාරය මෙතැන

265. Islamic False Allegation Attack –  නාවික රණ විරුවන්ට එරෙහි ඉස්ලාමීය බොරු චෝදනා ප්‍රහාරය මෙතැන

264. More Islamic Cigar Smuggling Attack –  ඉස්ලාමීය සිගරට් ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

263. Cunning Islamic Media Brief Attack-  මාධ්‍ය ගොනාට ඇන්දීමට විල්පත්තු කොල්ලය ගැන බොරු මාධ්‍ය හමු ප්‍රහාරය මෙතැන

262. Islamic Attack on Law Entrance –  හෙළ දරුවාගේ නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශයට එරෙහි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

261.  Rs. 4.3 million worth Joint Islamic Rotten Food Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන රු. මිලියන 4.3ක් විශාල ඉස්ලාමීය කුණු ආහාර ප්‍රහාරය මෙතැන

260. More Islamic Slavery Attack –  ඉස්ලාමීය වහල් සේවා ප්‍රහාරය මෙතැන

259. Islamic Vaginal Gold Smuggling Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය යෝනිමාර්ග රන් ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

258. Islamic Cigar Smuggling Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය සිගරට් ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

257. Islamic Slavery Attack on a Mother-  අසරණ මවකට එරෙහි ඉස්ලාමීය වහල් සේවා ප්‍රහාරය මෙතැන

256. Islamic Terror Attack on Hela School-  හෙළ පාසලට දුන් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ථ ප්‍රහාරය මෙතැන

255. More Islamic Drug Attack –  ඉස්ලාමීය කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

254. Islamic Rotten Food Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු ආහාර ප්‍රහාරය මෙතැන

253. Islamic Rotten Jelly Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු ජෙලි පැකට්‌ ප්‍රහාරය මෙතැන

252. Islamic Poisonous Coconut Oil Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය විෂ පොල්තෙල් ප්‍රහාරය මෙතැන

251. Islamic Attack on Galle Fort World Heritage Site –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය ගාලු කොටු ප්‍රහාරය මෙතැන

250. Islamic Attack on Vilpaththu National Sanctuary-  විල්පත්තුව ජාතික අභය භූමියට දෙන ඉස්ලාමීය ප්‍රහාරය මෙතැන

249. Islamic Attack on Land  –  නැගෙනහිර බිම් කොල්ලකෑමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

248. Islamic Attack to Reduce Hela Nation –  හෙළ ජාතිය වඳ කිරීමේ සංවිධානාත්මක ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

247. Islamic Rotten Fruit Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු පලතුරු ප්‍රහාරය මෙතැන

246. Islamic Attack to Destroy Hela Youth –   මත් කුඩෙන් හෙළ තරුණයන් නැසීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

245. Islamic Rotten Orange Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු දොඩම් ප්‍රහාරය මෙතැන

243. Islamic Hiding from Law Attack –  නීතියෙන් සැඟවී පලා යාමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

242. Missed Islamic Attack on Judge –  විනිසුරුට එරෙහි වැරදුනු ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

241. More Islamic Drug Attack –  ඉස්ලාමීය කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

240. Fake Human Rights Issue Attack –  බොරු මානව හිමිකම් ප්‍රශ්ණ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

239. Cunning Islamic Attack On Own Allience-  තමා ඇතුලත් සංධානයටම ජාත්‍යන්තරය ඉදිරියේ දුන් නින්දිත ඉස්ලාමීය ප්‍රහාරය මෙතැන

238. Biggest Islamic Human Smuggling Attack –  ඉස්ලාමීය මිනිස් ජාවාරම්  ප්‍රහාරය මෙතැන

236. Islamic Under World Attack –  ඉස්ලාමීය පාතාල ප්‍රහාරය මෙතැන

236. Islamic Butcher Attack on Bo Tree-  බෝ ගස කෙළසීමට දුන් ඉස්ලාම් ගව ඝාතක ප්‍රහාරය මෙතැන

235. Islamic Terrorist Attack on Buddhists –  බුදුනුවන්ට දුන් ඉස්ලාමීය ත්‍රස්ථ ප්‍රහාරය මෙතැන

234. Islamic Dirty Basmathi Rice Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු බාස්මතී ප්‍රහාරය මෙතැන

233. Islamic Calander Attack on Lord Buddha-  මාධ්‍යයේ කට වසා ඉස්ලාමීය කාන්තාව හරහා බුදුන්ට එරෙහිව දුන් කැලැන්ඩර් ප්‍රහාරය මෙතැන

232. Islamic Attack on Worldwide Buddhists –  ලෝක බෞද්ධයන්ට දුන් නිවට ඉස්ලාම් බෝම්බ ප්‍රහාරය මෙතැන

231. New Islamic Halaal Mega Attack –  නවතන මුවාවෙන් සදහට දුන් හිරිකිත හලාල් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

230. Islamic Attack on Hela Family Economy-  කරන්දෙනියේ පවුල් ආර්ථිකය වැනසු අරාබි ඉස්ලාමීය වහල් සේවා ප්‍රහාරය මෙතැන

229. Islamic Gold Smuggling Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය රන් ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන

228. Islamic Poisonous Shot Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය විෂ උපත් පාලන එනනත් ප්‍රහාරය මෙතැන

227. Islamic Thug Attack on Temple and Prith Chariot-  මාධ්‍යයේ කට වසා පන්සලට හා රන්සිවි ගෙය සහිත වාහනයට දෙන මාලිගාවත්ත ඉස්ලාමීය මැර  ප්‍රහාරය මෙතැන

226. Islamic dress code Attack –  ව්‍යර්ථ වූ හිජාබ් බුර්කා ඉස්ලාම් නිළ ඇඳුම් ප්‍රහාරය මෙතැන

225. Islamic Dirty spice Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු කුළුබඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

224. Islamic Dirty spice Attack –  මාධ්‍යයේ කට වසා දෙන ඉස්ලාමීය කුණු කුළුබඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

223.Legal Contract to be Sex Slave Attack –  හෙළ කාන්තාවට දෙන ලිංගික වහල්කම සඳහා මැදපෙරදිග රැකියා ගිවිසුම් ප්‍රහාරය මෙතැන

222.Defaming Lord Buddha Attack –  බුදුරුවට නිගා කල තම්බි ප්‍රහාරය මෙතැන

221. Biggest Drug Attack –  විශාලතම ඉස්ලාම් මත් කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන

220. Jihad Weaponry Attack –  තම්බි ආවුද ගබඩා ප්‍රහාරය මෙතැන

219. Attack on Colombo Criminal Law-  අපරාධ කොට්ඨාස තහනම් නීතියට එරෙහි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

218. Drug with Potato Attack –  තවත් ඉස්ලාම් මත් කුඩු ප්‍රහාර මෙතැන

217. Never Ending Drug Attack –  නිම නොවෙන ඉස්ලාම් මත් කුඩු ප්‍රහාර මෙතැන

216. Monk Assassination Attack –   සංඝ ඝාතක කෲර ඉස්ලාම් ප්‍රහාර මෙතැන

215. Jihad Kill Attack –  ජිහාඩ් ඝාතන ඉස්ලාම් ප්රහාරය මෙතැන

214. Islamic Attack on Political Traditions –  දේශපාලන සම්ප්රදායන්ට දුන්  ඉස්ලාම් ප්රහාරය මෙතැන

213. Secret Jihad Pact Attack –  රහසිගත ගිවිසුම්  ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

212. Attack On Police Constable –  පොලිස් නිලදරුවාට පිහියෙන් දුන්  ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

211. More Attack On Cattle Resource-  හෙළයේ කිරිමව අතුරදන් කර දැමීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

210. Grandpass Mosque Invasion Attack –  ග්‍රෑන්ඩ්පාස්‌ කපටි ඉස්ලාම් පල්ලි  ප්‍රහාරය මෙතැන

209. Grade 5 Scholarship Attack –  හෙළදරුවාට නැති වරප්‍රසාද කල්ලතෝනි තම්බි දරුවාට ලබා දෙන කපටි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

208. Credit Card Fraud Attack –  හෙළ ආර්ථිකය බිඳීමට ණයපත් වංචා ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

207. Attack to Collect Jihad Funds –  හෙළ නිශ්පාදකයාගේ මුදල් ජිහාඩයට යොදාගැනීමේ හලාල් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

206.Islamic Attack On Tax Income-  රේගු බදු වංඡා ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

205.Attack On Cattle Resource-  හෙළයේ කිරිමව අතුරදන් කර දැමීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

204. Attack On Health Through Tea Dust-  සෞඛ්‍ය වැනසීමේ කසළ තේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

203. Death Blow Attack On Businessman  –  හෙළ ව්‍යාපාරිකයා ට  දුන් මාරක ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

202.Islamic Narcotics Attack On Hela Youth  –  හෙළ තරුණයන් ඉලක්ක කරන තම්බි මත්කුඩු ප්‍රහාරය   මෙතැන

201. Terrorist Attack on Sacred Buddhist Site –  බෞද්ධ මුදුන්මල්කඩට දුන් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ථ ප්‍රහාරය   මෙතැන

200. Stealing Female Nudity –  කාන්තා නිරුවත සොරකම් කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

199. Free Consultancy Attack –  බොරු උපදේශන සේවා ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

198. Sterilization pills Attack –  වඳ පෙති ප්‍රහාරය   මෙතැන

197. Jihad Leadership Attack –  ජිහාඩ් නායකත්ව ප්‍රහාරය   මෙතැන

196. Attack  on foreign employee women –  විදෙස් සේවයට යන කාන්තාවන් දූෂණය කිරීමේ ප්‍රහාරය  මෙතැන

195. Attack on Ata-Pirikara-  අට පිරිකර දූෂණය කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

194.Illegal convert Attack  –  ස්වකැමැත්ත හොරට ප්‍රකාශ වන නින්දිත ඉස්ලාම් පරිවර්තන ප්‍රහාරය  මෙතැන

193.Islamic JP Attack  –  හකීම්ගේ ඉස්ලාමීය සාම විනිසුරු ප්‍රහාරය   මෙතැන

192. Islamic Rape Attack  –  කාන්තා දූෂණ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

191. Islam Attack on hela oil lamp –  හෙළ අසිරිය සහිත පිත්තල පහනට දුන් නින්දිත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

190. Cattle Slaughter Attack –  ගව සම්පත් සංහාර ප්‍රහාරය   මෙතැන

189.Sharia Attack through Business –  තකතීරු රක්ෂණය හරහා ශාරියා ඉව ඇල්ලීමේ ප්‍රහාරය   මෙතැන

188.Sterilization Attack  on Hela Women-  හෙළ කාන්තාවන් වඳකිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

187. Arabic College Attack  –  දේවධර්මවාදී ජිහාඩිකයන් බිහිකරන අරාබි විදුහල් ප්‍රහාරය   මෙතැන

186. More Islam Attack through Drugs –  මත්කුඩෙන් හෙළය නසන තවත් ඉස්ලාම් ප්‍රහාර   මෙතැන

185. Devanagala Attack –  දෙවනගල ඉස්ලාම් ආක්‍රමණය   මෙතැන

184. Islamic Mafia Attack –  තම්බි මාෆියා ප්‍රහාරය   මෙතැන

183.Islam Attack through Drugs –  මත්කුඩෙන් හෙළය නසන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

182. Islam Attack on Business Deal –  ගනුදෙනුවේ අවංකභාවයට දුන් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

181. Islam Attack on Young Life – හෙළ තරුණයාගේ දිවි සොරාගත් බේරුවල වහාබ් ඉස්ලාම් අන්තවාදය   මෙතැන

180. Islam Attack on Hela Job Rights – හෙළයාගේ රැකියා අයිතිවාසිකම් වලට එරෙහි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

179. Attack on Cattle Resource– මී ගවයන් මස් කිරීමේ තම්බි ප්‍රහාරය   මෙතැන

178. Attack through Detergent Powder– රෙදිසෝදන කුඩු හරහා හෙළයාට දුන් විෂ රසායනික ප්‍රහාරය   මෙතැන

177. Attack on Lord Buddha Statue – බුද්ධ ප්‍රතිමාවට එරෙහි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන

176. Attack on Worshiping Lord Buddha– බුද්ධ වන්දනාවට එරෙහි තුච්ඡ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

175. Islamic Underworld Attack  – නීතියට එරෙහිව මාලිගාවත්ත ඉස්ලාම් පාතාල ප්‍රහාරය  මෙතැන

174. Islamic Attack on Lungs  – හෙළයාගේ පෙනහළු වලට දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාර  මෙතැන

173. Islamic Attack on Unborn – නූපන් හෙළ දරුවාට නොනැවතී දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාර  මෙතැන

172. Even More Attack on Tea Export  – තේ අපනයනය වැනසීමේ තව තවත් ඉස්ලාම් ප්‍රහාර  මෙතැන

171. More Attack on Tea Export  – තේ අපනයනය වැනසීමේ තවත් ඉස්ලාම් ප්‍රහාර  මෙතැන

170. Attack on Tea Export –  තේ අපනයනය වැනසීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන

169. Attack on Hospital Uniforms  – රෝහල් නිළ ඇඳුමට දුන්  අන්තවාදී ප්‍රහාරය  මෙතැන

168. Defame Attack on Nation   – සෙවන දෙන ජාතියට අපහාස කරවීමේ විදෙස් විරෝධතා  ප්‍රහාරය  මෙතැන

167. Cow Slaughter Attack on Nation   – බඩදරු එළදෙනුන් මස් කිරීමේ ආගමික ප්‍රහාරය  මෙතැන

166. Underworld Attack on Nation   – ජාතියට දුන් ඉස්ලාමීය පාතාල ප්‍රහාරය  මෙතැන

164 – 165. Cigarette Smuggling / Health Attack on Nation   – හෙළ සුවසෙත වනසා බදු මුදලුත් කොල්ල කෑමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

163. Rape Attack on Mentally ill   – මන්ද මානසික කුඩා දරු දූෂණ ප්‍රහාරය  මෙතැන

162. Abortion Attack on Nation  – නූපන් හෙළයා ගබ්සා කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන.

161. Attack on Government Land – රජයේ ඉඩම් කොල්ලකෑමේ  ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන.

160. Islam Attack on Mobitel – ජාතික සන්නිවේදකයා මොබිටෙල් වලට එරෙහි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන.

159.Attack to Steal Young Life – තරුණ සිංහ පැටියා මරා දැමූ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන.

158.Wheel barrow Quality Attack- වීල් බැරෝ ප්‍රමිතිය හරහා දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන.

157.Forest Land Invasion Attack – රක්ෂිත වනාන්තර වලට දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය   මෙතැන.

156.Islamic Asshole Attack – ඉස්ලාම් ගුධ මාර්ග ප්‍රහාරය   මෙතැන.

155.Islamic Illegal Halaal Attack – නීති විරෝධී හලාල් මාෆියා ප්‍රහාරය  මෙතැන.

154.Islamic Expired Foods Attack – ඉස්ලාම් කල් ඉකුත් ආහාර වර්ග ප්‍රහාරය  මෙතැන.

153.Islamic Flexi Hose Attack – ඉස්ලාම් නම්‍යශීලි බට ප්‍රහාරය මෙතැන.

152.Islamic Sprats Attack – ඉස්ලාම් හාල්මැසි ප්‍රහාරය  මෙතැන.

151.Rotten Beef Attack – ඉස්ලාමීය කසල ගෙරි කුණු  ප්‍රහාරය මෙතැන.

150.Islamic Pasta Attack – ඉස්ලාමීය කසල මැකරෝනි ප්‍රහාරය මෙතැන.

149.Basmathi Islamic Attack – ඉස්ලාමීය කසල බාස්මතී ප්‍රහාරය මෙතැන.

148. Islamic Attack on History – ඉස්ලාම් පාසැල් පෙළපොත් හරහා හෙළ ඉතිහාසයට දෙන ප්‍රහාරය මෙතැන.

147. Islamic Mosque Attack on Temple Property – විහාර ඉඩමේ ඉස්ලාම් පල්ලි හැදූ ප්‍රහාරය මෙතැන.

146. Yet Another Foreign Currency Smuggling Attack- විදෙස් මුදල් ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

145. Abortion Facilitating Attack- හෙළය ගබ්සා කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

144. Iranian Attack on Buddha Statues- බුදු පිළිම වලට එරෙහි ඉරාන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

143. Islam Loan Attack – කෝටි 100ක ඉස්ලාම් බොල් ණය ප්‍රහාරය මෙතැන.

142. Islam Population Attack from Burma – ලංකා ජිහාඩයේ බුරුම උප්පරවැට්ටි හිස්ගෙඩි ප්‍රහාරය මෙතැන.

141. Attack on Farmers and Nationවී ගොවියාට හා හෙළ ජාතියට එරෙහි ඉස්ලාම්  මාෆියා ප්‍රහාරය මෙතැන.

140. Islamic Illegal Butcher’s Attack – නීති නිළධාරීන්ට දුන් ඉස්ලාම් හොර මස් කඩ ප්‍රහාරය මෙතැන.

139. Biased Essay On Nabi Attack – මුස්ලිම් නොවන අය රැවටීමට හා හැරවීමට ඉස්ලාම් උපා රචනා ප්‍රහාරය මෙතැන.

138. Foreign Currency Smuggling Attack Again – නැවත දුන් විදේශ මුදල් ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

137. Wahabi-Salafi Attack on Us – අපට එරෙහි  “වහාබි සලාෆිඅන්තවාදී දෙස් විදෙස් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

136. Attack On Cancer Hospital  – පිළිකා රෝහලට දීමට නියමිත රසාවි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

135. Fems Attack by Hemas – හේමාස් සමූහයේ ෆෙම්ස් ප්‍රහාරය මෙතැන.

134. Cigarette Smuggling Attack – රට දුම්වැටි බදු වංඡා ප්‍රහාරය මෙතැන.

133. False Doc Attack – හොර සහතික ප්‍රහාරය මෙතැන.

132. Life Threat Attack – මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි මරණ තර්ජන ප්‍රහාරය මෙතැන.

131. Islamic Ganja Attack – ජාතියට එරෙහි කේරල ගංජා ප්‍රහාරය මෙතැන.

130. Islamic Lying Attack on Police – ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිට එරෙහි ඉස්ලාම් බොරු චෝදනා ප්‍රහාරය මෙතැන.

128-129.Enasaal/Bad Feeding Bottle Attack – ඉස්ලාම් එනසාල්/ ජරා කිරි බෝතල් ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

127.Drug Powder Islam Attack – ඉස්ලාම් මත්කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන.

126. Halaal Terror Fund Islam Attack – හලාල් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ථ අරමුදල් ප්‍රහාරය මෙතැන.

125. Attack During Judiciary Holidays – අධිකරණ නිවාඩු දිනයන් වාසියට යොදාගත් නින්දිත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

124. Foreign Currency Smuggling Attack – විදෙස් මුදල් ජාවාරම් ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

123. Islam Attack On Tea Export – තේ අපනයනයට එරෙහි ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

122. Islam Attack On Law Entrance – නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

121. Never Ending Islamic Drug Attack – ජාතිය වනසන තෙක් නොනවතින ඉස්ලාම් මත්කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන.

120. Islamist import Attack – ඉස්ලාම් භක්තිකයන් ආනයනය කිරීමේ ප්‍රහාරය මෙතැන.

119. Aji-No-Moto  Islam Attack – හෙළයාගේ සෞඛ්‍ය පිරිහීම පිණිස දශක ගණනාවක් තිස්සේ දෙමින් සිටින ඉස්ලාම් රසකාරක ප්‍රහාරය මෙතැන.

118. Islam  Attack on School Kids – පාසැල් දරුවන්ට මත් පුවක් අරාබිය හරහා ලංකාවට ගෙනා රහසිගත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

117. Islam  Drug Attack – නොනවතින ඉස්ලාම් මත්කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන.

116. Etisalat Islam  Attack – රටේ සල්ලි අරාබියට ගසා කෑමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

115. TECHZONE Islam  Attack – වංඡනික HP සන්නාම නියෝජිත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

114. Islam Attack on Red Rice – රතු සහල් දූෂණය කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

112 Paki Islam Attack on our Natural Resources  – පාකිස්තාන් කොනකපාලයාගේ සුදු හඳුන් ප්‍රහාරය මෙතැන.

111 More Islam Attack on Judiciary  – සමන්තුරේ උසාවි වලට මොහොමඩ් සල්ලාල ගේ අනුගාමික ප්‍රහාර මෙතැන.

110 Attack on Peace and Public Property  – නැගෙනහිර සාමයට හා පොදු දේපල වලට  මොහොමඩ් සල්ලාල ගේ අනුගාමික ප්‍රහාර මෙතැන.    

109 Extended Attack on Muhudu Vihara  – මුහුදු මහා විහාරයට තවදුරටත් දෙන හම්බ ප්‍රහාර මෙතැන.  

108 Bull Dozer Attack  – ඉපැරණි දාගැබ මැකූ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

107 Attack on Pirivena  – සෙනවිරත් පිරිවෙන වැනසූ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.   

106 Election Fraud Attack  – ඡන්ද දූෂණ ප්‍රහාරය මෙතැන.   

105 Extortion Attack  – ඉස්ලාම් පාතාල කප්පම් ප්‍රහාරය මෙතැන. 

103-104 Islam Attacks on Hela Employees/ Hela Banking  – හෙළ සේවාදායකයා වහලා කිරීමේ / මිනිකොම් පැන්නීමේ එකාබද්ධ සුළුජාතික ප්‍රහාර 2 මෙතැන.    

102 Judiciary Attack  – නඩු ඇසීම අතට ගැනීමේ පාතාල ප්‍රහාරය මෙතැන.   

101 Tax Deny Attack  – රේගු බදු නොගෙවීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

100 Attack Against Cricket  – ලංකා ක්‍රිකට් වලට එරෙහි නිවට ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

99 Iranian Drug Attack – ඉරාන මත්කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන.  

98 Another Pakistani Drug Attack – තවත් පකිස්ථානු මත්කුඩු ප්‍රහාරයක් මෙතැන.   

97 Garbage Diesel Attack – කසළ ඩීසල් ප්‍රහාරය මෙතැන.   

93-96 Islam Attacks on Public Property/Police/Village and Judge – රජයේ දේපල/පොලිස් නිළධාරීන්/ධීවර ගම/මහේස්ත්‍රාත් තුමා සියල්ලට දුන් ඉස්ලාම් ප්‍රහාර 4 මෙතැන. 

92 Pakistani Drug Attack – පකිස්ථානු මත්කුඩු ප්‍රහාරය මෙතැන.   

91 Island wide PC House Attack – සමස්ත ලංකා කසළ පරිඝණක විකුණුම් ප්‍රහාරය මෙතැන.   

90 Garbage Fuel Attack – කසළ ඉන්ධන ප්‍රහාරය මෙතැන.    

89 False Story Attack to Kill Innocent – අසරණයෙක්ගේ දිවි තොර කිරීමට ගෙතූ කතා ප්‍රහාරය මෙතැන.   

88 Ignoring Valid Complains Attack – විදේශ සේවා පැමිණිලි ඉවත දැමීමේ හම්බ ප්‍රහාරය මෙතැන.  

87 Family Conversion Attack – සතියට පවුල් 40/50 ඉස්ලාම් කිරීමේ මහා ප්‍රහාරය මෙතැන.   

86 Islamic Dirty Talk Attack – තරුණ කතුනට දුන් ඉස්ලාමීය අසභ්‍ය කතා ප්‍රහාරය මෙතැන.  

85 Joint Chemical attack – පාහර සුලු ජාතීන් එක්ව දුන් අන්තරාදායක රසායන ප්‍රහාරය මෙතැන.   

84 Halaal smuggling attack – රජයේ ආදායමට එරෙහි ඉස්ලාමීය හොරබඩු ජාවාරම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

83 Sexual assault on foreign employees – වැලි කතරේ අතරමං වන විදේශ සේවා නියුක්ත කාන්තාවන් දූෂණය කිරීමේ තානාපති සේවා ප්‍රහාරය මෙතැන. 

82 Place Names Attack – ස්ථාන නාම කෙළසීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  (පිටුවේ අග බලන්න)

81 Cattle Slaughter Attack – කිසිදා නැවතිය නොහැකි ඉස්ලාම් ගව ඝාතන ප්‍රහාරය මෙතැන.  

80 Human Trafficking Attack – හෙළයාගේ මුදල් ගෙන දිවි නසා දමන ඉස්ලාම් මිනිස් ජාවාරම් ප්‍රහාරය
මෙතැන.
   

79 Muslim Spying attack on Ven. Monks in Poson Eve – පොසොන් මස අබියස වීරෝධාර පූජණීය හිමිවරුන්ට එරෙහි ඉස්ලාම් ඔත්තුසේවා ප්‍රහාරය මෙතැන.   

78 Islam Attack on Vesak Celebration – වෙසක් සැමරීමට එරෙහි ඉස්ලාම් ගණිකා ප්‍රහාරය මෙතැන. 

77 Islam Attack to defeat exam rules – විභාග නීතියට විසුළු කරන ඉස්ලාම් කාන්තා ලෝගු ප්‍රහාරය මෙතැන.  

76 Islam Attack against Ven. Monks – බුදුපුතුන්ට එරෙහි බොරු චෝදනා ප්‍රහාරය මෙතැන. 

75 Hijab Attack on Sacred Temple – ශුද්ධවූ චෛත්‍යට දුන් පර්දා හිස්වැසුම් ප්‍රහාරය මෙතැන.     

74 Islamic Underworld Jihad Attack – මුස්ලිම් පාතාල ජිහාඩ් ප්‍රහාරය මෙතැන. 

73 Attack on our living cost to run Islamic Halaal – අපේ වියදමින් දුවන හම්බයාගේ හලාල් ජිහාඩ් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

72. Islamic Invasion through False Agreements – බොරු ගිවිසුම් හරහා ව්‍යාප්තිය සඟවන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.            

71. Islamic Attack to Destroy Law and Order – රටේ ශිෂ්ඨ නීතිය වැනසීමට කාලයක පටන් දෙන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

70. Islamic Attack to Rape Poor Sinhala Women – විදේශ රැකියා සොයන දුප්පත් සිංහල කතුන් දූෂණය කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.     

69. Attack to Brainwash  Majority through Sinhala Media – සිංහල මාධ්‍යවේදී ද්‍රෝහීන් යොදාගෙන ජාතියේ මොළ සෝදනය මෙතැන.

 68. Joint Minority Attack on Temple Land – මඩකලපු විහාර භූමිය කොල්ලකෑමේ සුළු ජාතික ප්‍රහාරය මෙතැන.   

 67. Islamic Attack to Destroy Dambulla – දඹුල්ල පූජා භූමිය වැනසීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරයමෙතැන. 

 66. Islamic Attack to Destroy Unborn – නූපන් හෙළයා නැසීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

65. Attack to steal  Hela Marshel Arts – හෙළ අංගම් කලා සොරකමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.     

64. More Attack on Hela Youth – සිංහල තරුණ පරපුරට එරෙහි තවත් ඉස්ලාමික ප්‍රහාර මෙතැන. 

63. Attack Proving Islam Invasion through Marriage – සිංහල කාන්තා සොරකමේ බියකරු බව සනාථ කරන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

62. Islamic Attack  to Imprison a Ven. Gem – අති උතුම් බුදු පුතෙක් හිරේ යැවීමට සැරසෙන තුච්ඡ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන. 

61. Jihad Attack on a Ven. Gem – අති උතුම් බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේට එරෙහි ජිහාඩ් මරණ තර්ජන ප්‍රහාරය  මෙතැන. 

60. Dirty Islamic Attack  to Disgrace our Singer –  විශාරද නන්දා මාලනීට එරෙහි ද්වේශ සහගත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන 

59. Islamic Attack  Showing COW Blood Thirst –  ගව ලේ පිපාසය පෙන්වන ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන

58. Attack on Sinhala Mother and Son – මවට සළකන උතුම් හෙළ පුත්‍රයාට දුන් නින්දිත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

57. 3rd explosive Halal attack – හෙළ නිෂ්පාදකයා ගොනා කරගත් තෙවන හලාල් එක්ස්පෝ ප්‍රහාරය මෙතැන.

56. Life Threatening Attack against Buddhist Worship – බෞද්ධ වන්දනාවට එරෙහි හම්බ මරණ තර්ජන ප්‍රහාරය මෙතැන.

55. Warranty Reject Attack – වගකීම අවලංගු කිරීමේ වංචනික හම්බ ප්‍රහාරය මෙතැන.

54. Attack on Town Ownerships – සිංහල නගර අත්පත් කර ගැනීමේ වංචනික ඉස්ලාම්  ප්‍රහාරය. මෙතැන.

53. Attack on Visa Regulations – වීසා නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ ඉස්ලාම්  ප්‍රහාරය මෙතැන.

52. Attack on Sri Paada – ශ්‍රී පාදය බෞද්ධයාට අහිමි කිරීමේ පදනම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

51. Sound Pollution Attack by Mosque – ඉස්ලාම් පල්ලියේ ශබ්ද දූෂණ ප්‍රහාරය මෙතැන  මෙතැන.

50. Attack on State Language – සිංහල භාෂාව කැලැන්ඩරයෙන් චුත කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය  මෙතැන.

49. Attack on Computer Buyers : පරිඝණක මිළට ගන්නා අසරණ පාරිභෝගිකයාට කලක පටන් දෙන නින්දිත ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

48. Reversed Islam Mosqe Attack- ආපසු හැරවූ මුස්ලිම් පල්ලි ආක්‍රමණය මෙතැන.

47. Death blow Attack on Buddhism –බෞද්ධයාගේ හිසට ඉස්ලාම් කඩුව යොමු කිරීමේ ආරම්භක ප්‍රහාරය මෙතැන

46. Islamic Attack on Buddhist Constitution- රටේ සත්ව අවිහිංසාවාදී බෞද්ධ ව්‍යවස්ථාව සංහාරය කිරීමේ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

45. Hajj Attack on Innocent Sinhalese – හජ් වෙනුවෙන් සිංහලයන් පෙති ගැසූ ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

44. Attack on world Heritage Site – ලෝක උරුම පරිශ්‍රය දූෂණය කල ඉස්ලාම් ප්‍රහාරය මෙතැන.

43. Population Jihad Attack on kanthankudi – ජනගහන ජිහාඩ ප්‍රහාරයෙන් 100% ම යටත් කරගත් කන්තක්කුඩි මෙතැන.

42. Attack On Maha Sanga Through Paid Police Dog – පොලිස් සුනඛයා ලවා මහ සඟ රුවනට දුන් වාචික ප්‍රහාරය මෙතැන.

40. Dafthar Jailani Attack on Kuragala – පෞරාණික කුරගල නාමයට එරෙහි සංවිධානාත්මක ඉස්ලාමීය ප්‍රහාරය මෙතැන.

39. KILL KAFIR F.M. Attack – බිහිසුණු ඉස්ලාම් F.M. ප්‍රහාරය මෙතැන.

38. Attack on Police and Three Forces – පොලීසියට හා ත්‍රිවිධ හමුදාවට එරෙහි සංවිධානාත්මක ඉස්ලාමීය ප්‍රහාරය මෙතැන.

37. Attack on Sacred 8 Alms to Ven. Great Sanga – පූජනීය මහ සඟ රුවනට නියමිත අට පිරිකර කෙළසන මුස්ලිම්  ප්‍රහාරය මෙතැන.

36. Attack on Anuradhapura- අනුරපුර ශුද්ධ භූමිය ආක්‍රමණය හා දූෂණය මෙතැන.

35. Attack on inter-religious co-existence – අන්තර් ආගමික සහ ජීවනයට එරෙහි ඉස්ලාමීය මරු පහර මෙතැන.

34. Attack on this Web Site – ජාතික මෙහෙවරේ නියුතු සත්‍යවාදී අපගේ අඩවියට එරෙහි මුස්ලිම් ප්‍රහාරයේ පිඹුරුපත මෙතැන.

33. Attack on Colombo Street Name – කොළඹ පෞරාණික වීදි නමට දුන්  මුස්ලිම් ප්‍රහාරය මෙතැන

32. Attack Parliament Schedule On Friday – සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය පවත්වන වේලාවට එරෙහිව දුන් මුස්ලිම් ප්‍රහාරය මෙතැන.  

31. Shocking Attack through Stealing a Man and then a Deputy Mayer post – සිංහල පුද්ගලයෙක්ද, අනතුරුව උප නගරාධිපති කමද යන දෙකම හෙළයෙන් උදුරාගත් අති බියකරු මුස්ලිම් ප්‍රහාරය මෙතැන 

30. Attack on Hela Business Mindset through False Propaganda –  හෙළ ව්‍යාපාරිකයන් ඉලක්ක කරන ප්‍රෝඩාකාරී හලාල් ප්‍රහාරය මෙතැන

29. Attack through Stealing National Wealth – මුදල් සොරකම හරහා රටේ ආර්ථිකයට අති දැවැන්ත ප්‍රහාරය මෙතැන

28. Attack on Reputation of Hela Bloggers – පෙරමුණේ රාළ වීර හෙළයාට එරෙහි අමන මුස්ලිම් මඩ ප්‍රහාරය මෙතැන  (බෙදා හැරීම සඳහා, මෙම ලිපිය PDF ලෙස ලබාගන්න )

27. Attack on Health Care System – රෝහල් සේවයේ ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදය මෙතැන   (බෙදා හැරීම සඳහා, මෙම ලිපිය PDF ලෙස ලබාගන්න )

26. Attack on Yahangala – යහන්ගල  මුස්ලිම් ප්‍රහාරය මෙතැන

25. Attack on 2011 Calendar  – 2011 දින දසුන හරහා රටේ ආගමික අනන්‍යතාවයට ප්‍රහාරය මෙතැන

24. Attack on Truthfullness – සත්‍යවාදී බවට එරෙහි ප්‍රහාරය මෙතැන

23. Attack on Hela Youth – සිංහල තරුණ පරපුරට එරෙහි ප්‍රහාරය මෙතැන

22. Attack on Sinhala Land Ownership – හෙළයාගේ ඉඩම් අයිතියට ප්‍රහාරය මෙතැන

21. Attack on Hela Renal – වකුගඩු පරපෝෂිත ප්‍රහාරය මෙතැන ( comment යටතේ පෙරමුණේ රාළ වීර හෙළයාට මඩ ගැසීමට කොනක පාලලා විසින් ඔහුගේ නම භාවිතා කරමින් දමා ඇති comment බලන්න. අමන මුස්ලිමුන් එහිදීද පෙරමුණේ රාළ ට නෝන්ඩි වී ඇත. හෙළයාට සදා ජය!)   බෙදා හැරීම සඳහා, මෙම ලිපිය PDF ලෙස ලබාගන්න

20. Attack on Government Treasury – සුනාමි හරහා හිඟන්නාගෙ පාත්‍රයට ප්‍රහාරය මෙතැන

19. Attack on Government Education System – දින 6ක් තුළ  රජයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට දුන් ප්‍රහාරය මෙතැන

18. Attack on Buddhist Female Honour – හෙළ බෞද්ධ කාන්තා ගෞරවයට ප්‍රහාරය මෙතැන

17. Attack on Faith of Poor Working Sinhala Men/Women –  දුප්පත් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ආගම් විශ්වාසයන්ට ප්‍රහාරය(පිටුවේ අග බලන්න) මෙතැන

16. Attack on Our Working Environment – අපගේ රැකියා වට පිටාවට ප්‍රහාරය මෙතැන

15.Attack on Local Business/ Economy- මව් බිමේ වෙළඳ ව්‍යාපාර වලට හා ආර්ථිකයට ප්‍රහාරය මෙතැන

14. Attack on Hela Blood – රුධිර පරපෝෂිත 

ප්‍රහාරය මෙතැන

13. Attack on Population – ජනගහණ ජිහාඩ ප්‍රහාරය මෙතැන

12. Attack on Peace – සාමයට එරෙහි ප්‍රහාරය (පිටුවේ අග බලන්න) මෙතැන

11. Attack on Buddhist Culture – සත්ත්ව අවිහිංසාවට  එරෙහි  ප්‍රහාරය මෙතැන

10. Attack on Buddhist Teachings – බුදු දහමේ ශ්‍රේෂ්ට ඉගැන්වීම් වලට  ප්‍රහාරය (පිටුවේ මැද බලන්න) මෙතැන

9. Attack on Buddhism – බුදුදහමට එරෙහි ප්‍රහාරය මෙතැන

8. Attack on other Beliefs – අනෙක් දේවවාදීන්ට එරෙහි  ප්‍රහාරය (පිටුවේ මැද බලන්න) මෙතැන

7. Attack on Food – ආහාර නිෂ්පාදන වර්ග  ප්‍රහාරය මෙතැන

6. Attack on Sinhala Songs – ඉරාජ් ගේ ගීතයට එරෙහි  ප්‍රහාරය මෙතැන

5. Attack on Our Law System – ලංකා නීති පද්ධති ප්‍රහාරය මෙතැන

4. Attack on Muhudu Vihaara – මුහුදු විහාර ප්‍රහාරය මෙතැන

3. Attack on Trinco – ත්‍රිකුණාමල ප්‍රහාරය මෙතැන

2. Attack on Devanagala –දෙවනගල ප්‍රහාරය මෙතැන

1. Attack on Kuragala – කුරගල ප්‍රහාරය මෙතැන

 

මේ ව්‍යසන සියල්ල මැද, අපට ඉතිරිව ඇති එකම ආරක්ෂාව නම් සැඟවුනු මුස්ලිම් අලුගෝසුකම් සියලු හෙළයන්ට වහ වහා අවබෝධ කර දීමයි. ඔබටත් ජාතිය ගැන හැඟීමක් ඇති නම්, පහත ලිපිත් බලන්න.

අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වෙමු!

4 thoughts on “අපට එරෙහි මුස්ලිම් ප්‍රහාර 318

  1. පින්ග්කිරීම: උතුම් දළදාමාලිගාවට ඉහඳ තබන ඊනියා දම්මදීප සභාව ලක් සසුන වනසා සහතික පවා ගත් වගයි! | ධර්ම නිධාන

  2. පින්ග්කිරීම: බුදු පුතුන්ට සම්මා වාචා උගන්වන ම්ලේච්ඡ නබි අනුගාමික. | ධර්ම නිධාන

  3. පින්ග්කිරීම: ලොව උතුම්ම බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරයේ අවසානය අත ලඟයි – අපේ විකල්ප අවසන්ද? | ධර්ම නිධාන

  4. පින්ග්කිරීම: බුදු පුතුනී ප්‍රවේශමෙන් – සාංඝික දාන ජිහාඩය ඇරඹුණා! | ධර්ම නිධාන

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )